Температурите в момента:Малък басейн 35.5° C Голям басейн -35° C Вътрешен басейн 28° C Джакузи 37.5° C Външен въздух 34.3° C
с. Варвара община Септември
+359 899 888 930

Поверителност

Настоящата политика за поверителност се прилага за Спа хотел „Аква Варвара“.

В Спа хотел „Аква Варвара“ се стремим да предоставяме изключителни продукти, услуги и изживяване на всички наши гости. Ние ценим високо нашата бизнес дейност, но което е по-важно – Вашата лоялност. Ние знаем, че поверителността е важен въпрос. Изготвихме настоящата политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; участие в програма за членство или за лоялни клиенти; участие в игра или маркетингова програма; информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; лични характеристики, националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обекта ни; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:

* Проучвания: Може да Ви помолим за демографски данни и други лични данни в потребителски проучвания.

* Събиране на информация в обекта: Събираме допълнителни лични данни при регистриране в нашите обекти, включително данни, които се изискват съгласно закона. Може също така да използваме система за скрито наблюдение и други мерки за сигурност в нашите обекти, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашия обект (чрез карти за достъп и други технологии). Може да използваме и система за скрито наблюдение и други технологии за запис на звук или видео, за да осигурим защита на нашите служители, гости и посетители в обектите ни, когато това е позволено от закона.

* Профили за мероприятия: Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация. Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона.

* Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции.

Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да заключим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от друга информация, която получаваме.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА
Може също така да събираме информация за Вас от трети лица, включително наши партньори за платежни карти и други, от Вашите услуги в социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за вас) за целите, описани в настоящата Политика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
Използваме Вашите лични данни по много начини с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от нас, осигуряване на гостоприемството в стаята и навсякъде в нашите обекти, което очаквате, провеждане на маркетингови проучвания и промоции.

* Ние използваме Вашата информация за персонализиране на Вашето изживяване при използване на нашите услуги. Също така използваме Вашите данни за разпространение на новини, промоционални материали на Спа хотел “Аква Варвара“, и за персонализиране на рекламите и съдържанието, които Ви се предоставят чрез онлайн, имейл, мобилни и визуални реклами, както и на нашия сайт и в нашите профили в социални мрежи в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения.

* Планиране на срещи и мероприятия: Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация относно планиране на срещи и мероприятия.

* Маркетинг и комуникации: В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения и потвърждаване на резервации.

* Точност, анализ и персонализиране на данните: Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази информация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Политика.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ
За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:

* Групови мероприятия и срещи: Ако посетите Спа хотел “Аква Варвара“ като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.

* Търговски партньори: Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори. Може също така да споделяме Вашите лични данни, като например имейл адреса Ви, с нашите корпоративни партньори в областта на туризма, или да участваме в маркетингови дейности със съвместно участие на други марки заедно с нашите корпоративни партньори в областта на туризма.

* Други: Освен това Спа хотел „Аква Варвара“ е длъжен да разкрие личните Ви данни, за да:
(а) се съобрази с приложимите закони
(б) отговори на запитвания от страна на държавни органи
(в) се съобрази с наличните законови процедури
(г) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на хотела, посетителите, служителите или обществото
(д) ни позволи да търсим обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Когато посещавате и използвате уебсайта на Спа хотел „Аква Варвара“, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви. Ние използваме бисквитки и други технологии (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии), за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра. Спа хотел „Аква Варвара“ не носи отговорност за настройките на Вашия браузър. Можете да намерите добри и прости инструкции за управлението на бисквитките за различните типове уеб браузъри на www.allaboutcookies.org.

Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, пол и семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания или избягване на алергени).

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА
Не събираме лични данни от лица под 18-годишна възраст, с изключение на доброволно предоставените от техните родители и настойници или събрани във връзка с конкретни обстоятелства.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Спа хотел „Аква Варвара“  е предприел мерки, за да:
(а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване
(б) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо.

Ние също изискваме от доставчиците на услуги, с които споделяме лични данни, да осигурят поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме технологични средства за защита на личните данни.

Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите лични данни и/или данни за платежната Ви карта.

ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони, и където е позволено от закона, може да поискаме определена такса за покриване на разходите, свързани със заявката. Такива молби трябва да се изпратят в писмен вид до dpo@eltrade.com. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин.

Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да престанем да споделяме Ваши лични данни с нашите бизнес партньори или да престанем да използваме Ваши лични данни, като се свържете с нас на имейла посочен по-горе. Ние ще отговорим на тези молби в съответствие с приложимите закони.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Политика, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е изискуем от приложимите закони.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА
Можем да променяме тази Политика. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги Вие приемате действащата към момента Политика.

ВРЪЗКА С НАС
Ако имате някакви въпроси относно тази Политика или за начина, по който Спа хотел „Аква Варвара“ обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на  dpo@eltrade.com.

____________________________________________

Бисквитки

Какво е „бисквитка“?
„Бисквитката“ („cookie“) представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. „Бисквитката“ обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на „бисквитката“ и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).

Видове използвани бисквитки
По-долу са описани основните видове „бисквитки“, ползвани от уеб сайта:

Сесийни „бисквитки“
Това са временни „бисквитки“, които остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

Постоянни „бисквитки“
Те остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от „продължителността на живот“ на отделната „бисквитка“). Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

„Бисквитки“ на първата страна
Това са „бисквитки“, поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват „бисквитки“ на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

„Бисквитки“ на третата страна
Това са „бисквитки“, използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни.

Google Analytics „бисквитки“
Спа хотел „Аква Варвара“ използва бисквитки с платформата на Google Анализ за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите за тези данни са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител. Тези статистики се използват с цел оптимизиране и насочване на нашите рекламни услуги към определени групи, и с цел оптимизиране съдържанието на нашия сайт. Посетителите могат да се откажат от Google Анализ за дисплейно рекламиране и да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google.

„Бисквитките“ на Google Анализ ни позволяват да събираме анонимна информация за потребителското поведение на сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. Информацията, събрана от бисквитките на Google Анализ на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.

Как се контролират бисквитките?
Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си, така че да получавате съобщение, когато се изпращат бисквитки до него. Инсталираните бисквитки могат да бъдат изтрити.

Ако искате да ограничите или блокирате бисквитките в уеб браузъра, които вече са инсталирани в устройството Ви, използвайте настройките на браузъра. Функцията „Помощ“ (Help) в браузъра Ви съдържа информация как да го направите. Можете също да посетите сайта www.aboutcookies.org(link is external), който съдържа изчерпателна информация как да направите това в най-различни браузъри.